Մենք մատուցում ենք որակյալ ծառայություններ

Վերելակները համալիր սարքավորումներ են, որոնք ոչ պատշաճ կերպով տեղադրման և անհամապատասխան շահագործման դեպքերում լուրջ վտանգ են ներկայացնում մարդկանց կյանքի և առողջության համար:

Գիտակցելով բարձր պատասխանատվությունը՝ մեր ընկերության մասնագետները մշտապես վերապատրաստվում են արտերկրում՝լավագույն ծառայություններ մատուցելու նպատակով։

Մեր ընկերությունը իրականացնում է Հայաստանում վերելակների վաճառք, տեղադրում, ինչպես նաև տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում։

Վերելակների տեղադրում և ապամոնտաժում

Մենք իրականացնում ենք Schindler ընկերության ցանկացած վերելակի տեղադրում և սպասարկում։

Վերելակների տեղադրման և նորոգման ծառայություն

 

- Վերելակների նախագծում և նախահաշվի կազմում

- Վերելակների փոխարինում և նախագծի մշակում.

- Անհրաժեշտ սարքավորումների տեղադրում և սպասարկում։

Վերելակների սպասարկում

 

Մեր մասնագետները հաջողությամբ սպասարկում են առաջատար արտադրողների վերելակներ, շարժասանդուղքներ և հարակից սարքավորումներ 

  • All rights reserved © Schindler 2019